MEDSTUGAN

V I S T E L S E S T I P E N D I U M  


STILLHETEN MELLAN RÖRELSEN
30 september 2018, klockan 14:00

Välkommen på föreläsningar och samtal om samiska lämningar på Middagsfjället om att se kulturlandskapet ur ett konstnärligt perspektiv.

FÖRELÄSARE
Malin Ståhl, konstnär och stipendiat 2018
Jan Persson, Njaarke sameby
Ewa Ljungdahl, arkeolog med samisk inriktning

Vi kommer att bjuda på fika och hoppas på ett samtal där ni besökare vill dela era historier och tankar om platsen.

Plats: Medstugans café
Kontaktperson: Karolina Nätterlund, 070-229 97 82Det ursprungliga syftet med Hushållningssällskapet var att organisera sig för
att stärka och effektivisera landets livsmedelsproduktion. Idag är det att föra
vidare kunskaper, sörja för och främja utvecklingen av lantbruket och
landsbygderna. I uppdraget ingår bland annat att vara en reflekterande röst i
samhällsutvecklingen, i framkant i normkritiskadiskussioner kring stad och land
liksom att lyfta miljö- och hållbarhetsaspekter.

I samband med att Hushållningssällskapet i Jämtland firar 200 år har sällskapet
beslutat att instifta ett långsiktigt årligt vistelsestipendium till ett antal
stipendiater som under maj månad bereds utrymme på Medstugan, i västra
Jämtland, för konstnärliga arbete. Vistelsen kan vara allt mellan en vecka till en
månad och ansökan kan gälla en person eller flera.

Vikt i urvalsprocessen kommer att läggas vid förmågan att med ert arbete
problematisera, nytänka och utmana. Företräde har de ansökningar som rör sig
inom, de för Hushållningssällskapet prioriterade områdena - hållbarhet,
landsbygdsutveckling, kunskapstraderande, hantverk och lokal matproduktion.

Mellan den 30 november till och med den 31 januari är ansökan öppen.
Vistelsen sker under maj 2018. Varmt välkommen med din/er ansökan!

BAKGRUND

Året var 1885 och med hopp om att den
friska luften skulle vara välgörande, kom grosshandlare Carl Fredrik Liljevalch för
första gången till den lilla byn Medstugan
i Åre socken. Intill sjön och utmed fjällens
fot trivdes han ypperligt, så pass att han
själv i början av 1900-talet började köpa
mark och uppföra byggnader där.


Det sägs att han ville skapa ett mönster-
jordbruk fjällmiljö med försöksverksamhet
av växtodling och husdjursskötsel. Tillslut
kom Medstugan egendom att omfatta hela
15 000 hektar och Liljevalch anlade bland
annat bostadshus, en ladugård och ett
mejeri. På plats visades i praktiken det
senaste inom jordbruk för traktens
bönder.

Liljevalch var både engagerad i
samhällsutveckling och värdesatte
samtidskonst. År 1909, vid hans död,
testamenterades Medstugans egendom
till Hushållningssällskapet och för de
medel som blev kvar efter bodelningen
byggdes Liljevalchs konsthall i Stockholm.

STIPENDIATER 2018

Hotel Ricasol
Performancegruppen Hotel Ricasol använder drag för att skapa en alternativ verklighet. I slutet av vistelsen bjöds allmänheten till att ta del av gruppens iscensättning och själva utforska normer och identitet.

Malin Ståhl

Malin Ståhl arbetar med begreppet kulturarvshållbarhet genom att identifiera och visualisera den osynliga delen av landskapets historia. Efter vistelseperioden har Malin Ståhl, med stöd av Länsstyrelsen, tagit arbetet vidare genom en inventring av samiska lämningar på Middagsfjället.

malinstahl.seANSÖKAN

Ansökningsperiod för vistelsestipendium 2019 publiceras under hösten 2018.


Ansökan skall innehålla ett dokument i PDF-format
på totalt fyra sidor.


Innehåll:
1) Projektbeskrivning och vision.

2) Moodboard/Mindmap eller annat visuellt
material som ger ditt projekt en riktning max.

3) CV/ länkar till relevant arbete.

4) Övrigt information: Namn, adress, mail,
telefon. Datum du/ni önskar er vistelse.
Varifrån du/ni önskar resa. Antal sökanden i
projektet (maximalt 9 personer per grupp.)


NOMINERINGSKOMMITTÉ 2018

Clara Bodén, filmskapare
Helene Gedda, illustratör
Mattias Grapenfelt, Hushållningssällskapet
Tove Gulliksson, konstnär
Thomas Melin, musiker
Karolina Nätterlund, Hushållningssällskapet
Marika Wahl-Lindberg, Åre konstförening 

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  


Vänligen notera att ansökningar inkomna 
efter att sista datum passerats kommer inte behandlas.

Tågresa inom Sverige för att ta sig till och från Medstugan
bekostas av Hushållningssällskapet och planeras i samråd med
stipendiaten/erna. Vid vistelsen hämtas och lämnas stipendiaten/erna
på närliggande tågstation i Åre eller Duved och då finns även möjlighet
att handla mat etc. 

Notera att Medstugan ligger ca 2,5 mil från närmaste affär.
Har stipendiaten ytterligare behov av ta sig runt området under
vistelsen står denne för dessa resor själv. Efter avslutad stipendieperiod
önskar Hushållningssällskapet ta del av resultatet i någon form som
bestäms tillsammans med stipendiater/erna.

Frågor besvaras av:
karin.eliasson@hushallningssallskapet.se
Hushållningssällskapet

Hemsida
 Facebook