MEDSTUGAN

V I S T E L S E S T I P E N D I U M   2 0 1 8 


Det ursprungliga syftet med Hushållningssällskapet var att organisera sig för
att stärka och effektivisera landets livsmedelsproduktion. Idag är det att föra
vidare kunskaper, sörja för och främja utvecklingen av lantbruket och
landsbygderna. I uppdraget ingår bland annat att vara en reflekterande röst i
samhällsutvecklingen, i framkant i normkritiskadiskussioner kring stad och land
liksom att lyfta miljö- och hållbarhetsaspekter.

I samband med att Hushållningssällskapet i Jämtland firar 200 år har sällskapet
beslutat att instifta ett långsiktigt årligt vistelsestipendium till ett antal
stipendiater som under maj månad bereds utrymme på Medstugan, i västra
Jämtland, för konstnärliga arbete. Vistelsen kan vara allt mellan en vecka till en
månad och ansökan kan gälla en person eller flera.

Vikt i urvalsprocessen kommer att läggas vid förmågan att med ert arbete
problematisera, nytänka och utmana. Företräde har de ansökningar som rör sig
inom, de för Hushållningssällskapet prioriterade områdena - hållbarhet,
landsbygdsutveckling, kunskapstraderande, hantverk och lokal matproduktion.

Mellan den 30 november till och med den 31 januari är ansökan öppen.
Vistelsen sker under maj 2018. Varmt välkommen med din/er ansökan!

Bakgrund


Året var 1885 och med hopp om att den
friska luften skulle vara välgörande, kom grosshandlare Carl Fredrik Liljevalch för
första gången till den lilla byn Medstugan
i Åre socken. Intill sjön och utmed fjällens
fot trivdes han ypperligt, så pass att han
själv i början av 1900-talet började köpa
mark och uppföra byggnader där.


Det sägs att han ville skapa ett mönster-
jordbruk fjällmiljö med försöksverksamhet
av växtodling och husdjursskötsel. Tillslut
kom Medstugan egendom att omfatta hela
15 000 hektar och Liljevalch anlade bland
annat bostadshus, en ladugård och ett
mejeri. På plats visades i praktiken det
senaste inom jordbruk för traktens
bönder.

Liljevalch var både engagerad i
samhällsutveckling och värdesatte
samtidskonst. År 1909, vid hans död,
testamenterades Medstugans egendom
till Hushållningssällskapet och för de
medel som blev kvar efter bodelningen
byggdes Liljevalchs konsthall i Stockholm.

Ansökan


Ansökan är öppen mellan den 30 november -
31 januari och görs per mail till
mattias.grapenfelt@hushallningssallskapet.se

Uppge i ämnesraden:
STIPENDIUM Medstugan 2018.

BIFOGA ett dokument i PDF-format
på totalt fyra sidor.


Innehåll:
1) Projektbeskrivning och vision.

2) Moodboard/Mindmap eller annat visuellt
material som ger ditt projekt en riktning max.

3) CV/ länkar till relevant arbete.

4) Övrigt information: Namn, adress, mail,
telefon. Datum du/ni önskar er vistelse.
Varifrån du/ni önskar resa. Antal sökanden i
projektet (maximalt 9 personer per grupp.)

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  


Vänligen notera att ansökningar inkomna 
efter att sista datum passerats kommer inte behandlas.

Tågresa inom Sverige för att ta sig till och från Medstugan
bekostas av Hushållningssällskapet och planeras i samråd med
stipendiaten/erna. Vid vistelsen hämtas och lämnas stipendiaten/erna
på närliggande tågstation i Åre eller Duved och då finns även möjlighet
att handla mat etc. Hushållningssällskapet ombesörjer transporten t/r,
nyckelutlämning och information.

Notera att Medstugan ligger ca 2,5 mil från närmaste affär.
Har stipendiaten ytterligare behov av ta sig runt området under
vistelsen står denne för dessa resor själv. Efter avslutad stipendieperiod
önskar Hushållningssällskapet ta del av resultatet i någon form som
bestäms tillsammans med stipendiater/erna.

Frågor besvaras av:
mattias.grapenfelt@hushallningssallskapet.se.
Hushållningssällskapet

Hemsida
 Facebook